Zarząd

Prezes: Pietera Zbigniew Naczelnik: Góra Andrzej Z-ca Naczelnika: Ryłko Andrzej Skarbnik: Matejko Marek Sekretarz: Ochmanek Daniel Gospodarz: Pietera Ryszard Członek Zarządu: Lachendro Łukasz KOMISJA REWIZYJNA Przewodniczący: Maśka Franciszek Członek Komisji Rewizyjnej: Walczak Stefan Członek Komisji Rewizyjnej: Kuźma Krzysztof