walne

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2016

DSCF0302

23. stycznia w naszej jednostce odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Druhowie podsumowali ubiegły rok, oraz cały okres działalności zarządu.

Poza druhami, druhnami, oraz członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w zebraniu uczestniczyło wielu zaproszonych gości. Między innymi Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, przedstawiciel JRG Andrychów, Zastępca dowódcy JRG mł. bryg. Henryk Maciejczyk i Komendy powiatowej PSP Wadowice mł. bryg. Wojciech Grzybczyk, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Kazimierz Rajda, komendant Miejsko-Gminny OSP st. kpt. Marek Nowak, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Andrychowie Krzysztof Wójcik, dyrektor ZSS Sułkowice-Łęg Janusz Uznański, oraz radny Wojciech Polak.

Podsumowano ubiegły, 2015 rok w którym to zakupiono wiele nowego i potrzebnego w działaniach sprzętu, oraz umundurowania strażaków, a także rozpoczęto remont naszej remizy. Druhowie z naszej jednostki brali udział w 59 interwencjach, w tym:
– Miejscowe zagrożenia: 40
– Pożar: 13
– Zabezpieczenia terenu działań JRG Andrychów: 2
– Alarm fałszywy: 1
– Zapoznanie z obiektem: 1
– Ćwiczenia/Manewry: 2.

Przepracowali oni łącznie ponad 421 godzin, nie licząc czasu potrzebnego do przygotowania sprzętu do działań, doprowadzenia do porządku sprzętu po działaniach itp.

Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, dlatego ważnym elementem było wybranie Zarządu OSP na swoją kadencję. Druhowie jednogłośnie poparli ubiegły Zarząd, który to otrzymał od nich zaufanie na kolejne lata.
Skład Zarządu: Zarząd OSP.


Zdjęcia:
(więcej…)

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2015

…..W ostatnią sobotę stycznia (tj. 31.01.2015) odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w naszej jednostce. Podsumowano ubiegły rok, oraz przyjęto plan na rok kolejny. Zarząd otrzymał również absolutorium za okres działalności.
…..W ubiegłym roku nasza jednostka interweniowała 56 razy w tym: 10 pożarów, 42 miejscowe zagrożenia, oraz 3 razy zabezpieczaliśmy teren działań JRG PSP Andrychów. Miał miejsce także jeden alarm fałszywy. Łącznie w działaniach ratowniczo-gaśniczych strażacy przepracowali 445 godzin. Należy jednak pamiętać, że nie jest tutaj wliczony czas poświęcony na przygotowanie sprzętu, jego konserwację, czy ćwiczenia z nim.

zdjęcia:
(więcej…)

Walne zebranie

26. stycznia br. miało miejsce walne zebranie. Druhowie, oraz licznie przybyli goście mogli wysłuchać sprawozdań z działalności jednostki w minionym roku.
W 2012 roku nasza jednostka interweniowała 63 razy. Podjęliśmy działania przy 28 pożarach, 29 miejscowych zagrożeniach, oraz 5 razy zabezpieczaliśmy rejon JRG Andrychów. Miał miejsce też jeden fałszywy alarm.

14.01.2012 – Walne Zebranie Sprawozdawcze

14. stycznia 2012 roku odbyło się Walne Zebranie OSP w Sułkowicach-Łęgu. Wśród licznie przybyłych gości nie zabrakło przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy, ZSS w Sułkowicach-Lęgu, Związku OSP RP, Komendy Powiatowej PSP, Kółka Rolniczego oraz wielu innych.

Podsumowano działalność jednostki z ubiegłego roku, a także przedstawiono plany na obecny. Druhowie w ramach podziękowania za wielkie zaangażowanie w zakup nowego pojazdu podarowali prezesowi oraz naczelnikowi OSP maskotki wraz z dedykacją.

.