szkolenie

Komora dymowa

Komora dymowa przeznaczona jest do prowadzenia ćwiczeń w sprzęcie ochrony dróg oddechowych i ubraniach ochronnych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej.

(więcej…)

Szkolenie podstawowe strażaków-ratowników cz. II

Z dniem 5.05.2011 r rozpoczyna się szkolenie podstawowe cz. II strażaków-ratowników OSP. Będzie ono trwało do 10.06.2011 r. Szkolenie to obejmuje zagadnienia związane z przepisami BHP, taktyką gaszenia pożarów, sprzętem ochrony dróg oddechowych, czy z ratowniczym sprzętem mechanicznym. Oprócz zajęć teoretycznych odbędą się również ćwiczenia praktyczne, a także test w komorze dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Krakowie. Wszystko zakończone będzie egzaminem. W szkoleniu będą brali udział druhowie z naszej jednostki.