pierwszej

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

.

.

.

15. września  w remizie OSP Chocznia odbył się egzamin kończący Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Wszyscy trzej członkowie naszej jednostki biorący w nim udział otrzymali wynik pozytywny, tym samym stając się ratownikami.

.

.

.

.