kurs

Kurs Ratownictwa Technicznego 2015

Trzeciego czerwca bieżącego roku zakończył się kurs z zakresu ratownictwa technicznego. Po zaliczeniu części teoretycznej egzaminu strażacy udali się na skład złomu, gdzie miała miejsce część praktyczna, polegająca m.in. na wyciąganiu poszkodowanych zakleszczonych w samochodach. Dwóch druhów z naszej jednostki biorący udział w tym szkoleniu ukończyło egzamin z wynikiem pozytywnym.DSCF9326

ZDJĘCIA: OSP Sułkowice – Łęg – facebook

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

.

.

.

15. września  w remizie OSP Chocznia odbył się egzamin kończący Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Wszyscy trzej członkowie naszej jednostki biorący w nim udział otrzymali wynik pozytywny, tym samym stając się ratownikami.

.

.

.

.

Koniec szkolenia I i II stopnia

.

.

Od wczoraj nasza jednostka wzbogaciła się o dwóch nowych strażaków – ratowników. Dh Bury Marcin i dh Fryś Marcin ukończyli szkolenie podstawowe I i II stopnia. Posiedli oni wiedzę teoretyczną i praktyczną min w zakresie gaszenia pożarów, kierowania ruchem drogowym, porozumiewania się w sieci krótkofalowej, czy obsługi i pracy w aparacie powietrznym.

Zdjęcia: http://osp.wieprz.pl/kurs2012.html

.

.

Kurs ratownictwa technicznego

We środę (tj. 31.08.2011r) zakończył się kurs ratownictwa technicznego dla strażaków ochotników z OSP gminy Andrychów i Wieprz. Po wielogodzinnych wykładach i ćwiczeniach praktycznych odbyły się egzaminy. Na początek druhowie musieli zaliczyć test z teorii. Odbył się on na świetlicy w naszej jednostce. Następnie uczestnicy musieli zaliczyć egzamin praktyczny. Za zadanie mieli min. wyciąganie „poszkodowanych” z samochodów za pomocą różnych technik i udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy; zabezpieczyć miejsce „wypadku” oraz wydobyć „poszkodowanych” zakleszczonych w samochodach przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Wszyscy (4) druhowie z naszej jednostki pozytywnie zaliczyli kurs.

zdjęcia w (więcej…)

Szkolenie podstawowe strażaków-ratowników cz. II

Z dniem 5.05.2011 r rozpoczyna się szkolenie podstawowe cz. II strażaków-ratowników OSP. Będzie ono trwało do 10.06.2011 r. Szkolenie to obejmuje zagadnienia związane z przepisami BHP, taktyką gaszenia pożarów, sprzętem ochrony dróg oddechowych, czy z ratowniczym sprzętem mechanicznym. Oprócz zajęć teoretycznych odbędą się również ćwiczenia praktyczne, a także test w komorze dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Krakowie. Wszystko zakończone będzie egzaminem. W szkoleniu będą brali udział druhowie z naszej jednostki.