goście

Walne zebranie

26. stycznia br. miało miejsce walne zebranie. Druhowie, oraz licznie przybyli goście mogli wysłuchać sprawozdań z działalności jednostki w minionym roku.
W 2012 roku nasza jednostka interweniowała 63 razy. Podjęliśmy działania przy 28 pożarach, 29 miejscowych zagrożeniach, oraz 5 razy zabezpieczaliśmy rejon JRG Andrychów. Miał miejsce też jeden fałszywy alarm.