gmina Wieprz

Kurs ratownictwa technicznego

We środę (tj. 31.08.2011r) zakończył się kurs ratownictwa technicznego dla strażaków ochotników z OSP gminy Andrychów i Wieprz. Po wielogodzinnych wykładach i ćwiczeniach praktycznych odbyły się egzaminy. Na początek druhowie musieli zaliczyć test z teorii. Odbył się on na świetlicy w naszej jednostce. Następnie uczestnicy musieli zaliczyć egzamin praktyczny. Za zadanie mieli min. wyciąganie „poszkodowanych” z samochodów za pomocą różnych technik i udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy; zabezpieczyć miejsce „wypadku” oraz wydobyć „poszkodowanych” zakleszczonych w samochodach przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Wszyscy (4) druhowie z naszej jednostki pozytywnie zaliczyli kurs.

zdjęcia w (więcej…)