2011

20.11.2011

5.14 – Sułkowice, ul. Racławicka – pożar budynku mieszkalnego. W akcji brały udział dwa zastępy z naszej jednostki. Warto podkreślić, iż był to pierwszy pożar z udziałem nowego samochodu.

Gminne ćwiczenia kryzysowe 2011

W piątek (tj. 21.10) odbyły się gminne ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego. Przy współpracy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, sił i środków z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, oraz podmiotów współdziałających z KSRG zrealizowano dwa zaplanowane wcześniej epizody.

Epizod I: Prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach stacji paliw.

Epizod II: Prowadzenie działań ratowniczych w czasie akcji przeciwpowodziowej na rzekach szybko płynących.

Opis sytuacji:

           Na  stacji paliw  podczas tankowania samochodu ciężarowego z przyczepą przewożącego styropian dochodzi do powstania pożaru w komorze silnika.  Mimo podjęcia próby ugaszenia pożaru przez kierowcę oraz pracowników stacji przy użyciu gaśnic proszkowych, pożar rozprzestrzenia się na skrzynię ładunkową samochodu oraz  przyczepę. Błyskawiczny rozwój pożaru stwarza zagrożenie dla budynku stacji paliw oraz zbiorników naziemnych z LPG.

Dyżurny Powiatowego Stanowiska Kierowania KP PSP w Wadowicach zostaje powiadomiony o zaistniałym zdarzeniu przez pracowników stacji paliw. Rozpoczyna  alarmowanie sił i środków niezbędnych do podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych.

O zaistniałym zdarzeniu zostaje poinformowany Burmistrz Andrychowa, który podejmuje decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych do PSK Wadowice wpłynęło zgłoszenie o utworzeniu się na rzece Wieprzówce zatoru z drzew poniżej mostu drogowego na ul. Szewskiej. Podnoszący się poziom wody stwarza zagrożenie wylania się rzeki na prawy jej brzeg.

 

W ćwiczeniach brały udział…

…Siły i środki KSRG z terenu gminy Andrychów:

– OSP: Inwałd, Sułkowice-Łęg, Roczyny, Targanice Górne

…Siły i środki służb i jednostek z terenu gminy Andrychów współdziałających z KSRG:

-OSP: Zagórnik, Rzyki, Andrychów, Sułkowice-Bolęcina, Targanice Dolne

…Siły i środki innych służb i instytucji:

-Patrol Policji, Patrol Straży Miejskiej, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Andrychowie